Mondo Grup

Mondo Grup

MISIJA

Prisidėti prie sveikatos priežiūros veiklos tiekiant gydymo įstaigoms aukštos kokybės, patikimą medicininę laboratorinę įrangą bei dezinfekcijos medžiagas. Operatyviai teikti kvalifikuotas, prieinamas, kokybiškas tiekiamos įrangos aptarnavimo paslaugas. Pasitelkiant kompetentingus specialistus konsultuoti gydymo įstaigas optimalaus laboratorinių tyrimų atlikimo, dezinfekcijos priemonių naudojimo, procesų optimizavimo, informacinių technologijų diegimo, kokybės kontrolės klausimais.


ĮMONĖS FILOSOFIJA

Įmonė veikia besikeičiančioje, dinamiškoje aplinkoje, todėl labai didelį dėmesį skiriame veiklos lankstumui, prekių ir paslaugų novatoriškumui, komandiniam darbui. Savo veikloje remiamės kompetentingais darbuotojais, kurie noriai imasi veiklos bei rizikos, veikia kūrybiškai bei iniciatyviai. Visi darbuotojai orientuojami į galimybių panaudojimą, per aktyvią poziciją aplinkos atžvilgiu, darbo efektyvumą, kompetenciją, darbą virš galimybių ribos. Įmonė nedisponuoja dideliais ištekliais, nes bendra nuostata - padaryti daugiau su mažesniais ištekliais, efektyvinant veiklą.

Visa ką imasi daryti įmonė turi būti vertinga ir suprantama vartotojams.
Savalaikis ir visapusiškas įmonės vartotojų poreikių tenkinimas. Darbuotojas turi gerbti savo ir kitų veiklą. Labai svarbu ką ir kaip daro kiekvienas darbuotojas. Visa įmonės veikla yra labai reikalinga ir ypatingai svarbi, bei nusipelno rimto visų, dirbančių šį darbą, požiūrio. Ypatingas dėmesys kreipiamas detalėms ir išbaigtumui. Įmonė turi būti efektyvi, pastoviai ieškanti galimybių veiklai.
Žmonės, dirbantys įmonėje, įsitraukia į visas veiklas, kurios svarbios įmonei.
Žmonės įmonėje yra svarbiausias turtas. Skatinama iniciatyva, suteikiamos visos sąlygos realizuoti savo sumanymus. Žmonės įsipareigoja elgtis teisingai vienas kito atžvilgiu. Aiškiai supranta savo įmonės misiją, pagrindinius tikslus, strategiją.
Mondo Grupė